Visie dialogue of things

Toegenomen transparantie heeft grote invloed op reputatie en daarmee ook op maatschappelijk of commercieel succes. Iedereen communiceert met iedereen via elk kanaal. De omgeving verandert continu. Hierop anticiperen vergt dialoog; met stakeholders, met platforms, met klanten en leveranciers. Voor leiderschap, voor een strategie, de lobby, om eigen en gemeenschappelijke belangen te behartigen. Om de ingezette koers aan te passen of om juist vast te stellen dat de ingeslagen weg de juiste is. Om stakeholders, om klanten te overtuigen.

DoT Consultants

 • helpt u in uw dialoog en positionering met uw publieke en commerciële omgeving.
 • zorgt dat u exact weet wáár en hóe u uw belangen behartigt; bij commerciële en maatschappelijke partners, overheden, toezichthouders, in de media en de politiek.
 • stelt vast hoe uw omgeving over u denkt, hoe u zich onderscheidt of nog beter zou kunnen onderscheiden ter verbetering van uw positionering
 • doet dat als uw adviseur en ook desgewenst interim bij u in de organisatie

Public Affairs en Communicatiestrategie

Hebben stakeholders voldoende zicht op uw belangen? Worden uw belangen voldoende meegewogen door de overheid? Behartigt u uw belangen adequaat? Is er voldoende draagvlak voor public affairs in uw eigen organisatie? Bent u en is uw boodschap voldoende zichtbaar en herkenbaar? Zet u de juiste middelen in?

DoT Consultants

 • helpt bij een effectieve en efficiënte belangenbehartiging bij overheden, toezichthouders of politieke organisaties.
 • vergroot de autoriteit van public affairs in uw eigen organisatie
 • creëert met u een strategie voor draagvlak voor uw visie en belangen
 • ontwikkelt uw communicatiestrategie, boodschappen en de vertaling naar de relevante communicatiemiddelen en events

Stakeholder management

Kent u uw belangrijkste stakeholders écht en kennen zij u? Bent u zichtbaar in de juiste netwerken, met de juiste activiteiten en de juiste mensen? Herkennen uw stakeholders uw belang of boodschap? Ontbreekt u in een partnership? Ondersteunt stakeholdermanagement voldoende de reputatie van uw bedrijf?

DoT Consultants

 • geeft stakeholdersmanagement vorm. Het kwalitatief peilen van de mening over uw bedrijf geeft verrassende en noodzakelijke inzichten.
 • brengt uw stakeholders en hun opvattingen in kaart, hun belangen en prioriteiten en de beslissers.
 • helpt bij een juiste positionering en engagement om daarmee de relatie met uw omgeving te versterken.
 • Identificeert de juiste positionering en relaties zodat u adequaat reageert op commerciële, maatschappelijke en politieke veranderingen in uw omgeving. U verbetert uw reputatie.

Marketing en Communicatie

Heeft u echt goed nagedacht over uw (online)marketing doelstellingen, zijn uw strategische keuzes hierin echt goed onderbouwd? Weet u zeker dat u uw marketing euro’s echt optimaal benut?

DoT Consultants

 • helpt u met het maken van keuzes voor een optimale marketing strategie. Denk hierbij aan doelgroep analyse en formuleren van doelstellingen.
 • helpt u met het begrijpen en optimaal benutten van de consequenties van uw gekozen strategie voor de zowel uw organisatie als uw doelgroep.
 • helpt u met de keuze voor de juiste (online) marketing kanalen
 • helpt u met het meetbaar maken van uw doelstellingen met als doel optimale inzet van uw marketing budget.
 • Edwin Evenhuis

Edwin Evenhuis

Haalt alles uit de kast voor een mooie samenwerking. Is ervaren in het vormgeven van strategische communicatie, belangenbehartiging en stakeholderdialogen. Wordt geïnspireerd door mensen en organisaties die het verschil willen maken en bijdragen. Zal met zijn professionele ervaring voor uw organisatie en uw belangen een effectieve, gedegen en creatieve invalshoek realiseren met resultaat. Stelt met zijn persoonlijke benadering authenticiteit altijd voorop om draagvlak en vertrouwen te bouwen.

T +31 6 25 47 60 75

mail eevenhuis@dotconsultants.nl

Linkedin: linkedin.com/in/edwinevenhuis/

 • Rainier Praalder

Rainier Praalder

Is een enthousiaste “doener” die excelleert in een dynamische, commerciële omgeving. Zet zijn creativiteit in om, gezamenlijk geformuleerde, doelstellingen te bereiken. Waardeert hierin sterk de individuele kwaliteiten van medewerkerkers en blijft stevig gericht op het einddoel. Is bedreven in het omzetten van ideeën en concepten in concrete producten en marketing campagnes.

Edwin Evenhuis

Haalt alles uit de kast voor een mooie samenwerking. Is ervaren in het vormgeven van strategische communicatie, belangenbehartiging en stakeholderdialogen. Wordt geïnspireerd door mensen en organisaties die het verschil willen maken en bijdragen. Zal met zijn professionele ervaring voor uw organisatie en uw belangen een effectieve, gedegen en creatieve invalshoek realiseren met resultaat. Stelt met zijn persoonlijke benadering authenticiteit altijd voorop om draagvlak en vertrouwen te bouwen.

T +31 6 25 47 60 75

mail eevenhuis@dotconsultants.nl

Linkedin: linkedin.com/in/edwinevenhuis/

Rainier Praalder

Is een enthousiaste “doener” die excelleert in een dynamische, commerciële omgeving. Zet zijn creativiteit in om, gezamenlijk geformuleerde, doelstellingen te bereiken. Waardeert hierin sterk de individuele kwaliteiten van medewerkerkers en blijft stevig gericht op het einddoel. Is bedreven in het omzetten van ideeën en concepten in concrete producten en marketing campagnes.